ASIA HOTEL -|- Đặt phòng khách sạn, hội nghị, tiệc cưới, nhà hàng

Có dịch vụ

Với đám cưới từ 10 mâm trở lên, khách hàng được hưởng ưu đãi trọn gói miễn phí

 

* Hoa trang trí phòng tiệc

* Phông cưới

* Giá để ảnh cưới

* Cổng hoa

* Trải thảm đỏ

* Hộp tim đựng quà mừng

* Biển chỉ dẫn

* Âm thanh, ánh sáng

* Máy chiếu truyền hình trực tiếp

* Nhạc nhẹ + mic phát biểu

* MC dẫn chương trình

* Pháo hoa kim tuyến

* Tháp ly champage tạo khói

* Bánh cưới

* Trà mạn, bàn trà

* Trông giữ ô tô, xe máy