Có dịch vụ

Với đám cưới từ 10 mâm trở lên, khách hàng được hưởng ưu đãi trọn gói miễn phí

 

* Hoa trang trí phòng tiệc

* Phông cưới

* Giá để ảnh cưới

* Cổng hoa

* Trải thảm đỏ

* Hộp tim đựng quà mừng

* Biển chỉ dẫn

* Âm thanh, ánh sáng

* Máy chiếu truyền hình trực tiếp

* Nhạc nhẹ + mic phát biểu

* MC dẫn chương trình

* Pháo hoa kim tuyến

* Tháp ly champage tạo khói

* Bánh cưới

* Trà mạn, bàn trà

* Trông giữ ô tô, xe máy